سایت جامع کتاب, جزوه, سمینار, مقالات, https://landsun.ir/

با یادگیری از گزارشات آماده مسیر را کوتاه تر کنید.

با یادگیری از گزارشات آماده مسیر را کوتاه تر کنید.

پژوهشگران گرامی جهت دانلود محصولات مورد نظر خود به سایت لندسان مراجعه نمایید.

http://LandSun.ir/

تلگرام: landsun2021@
اینستاگرام: landsun.ir

۲۷ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

موادی نظیر آرد یا نان خشک، پوست پسته، گل افرا و زردچوبه را با یکدیگر مخلوط کرده و به عنوان زردچوبه می فروشند.

فودکام

چای از نقطه نظر مواد رنگ دھنده و طعم دھنده تقلبی ھمواره مورد استفاده سودجویان قرار گرفته است. حتی تفاله ھای خشک شده چای از قھوه خانه و ... جمع آوری شده و با رنگ و طعم مصنوعی و غیر مجاز تغییر و به نام چای مرغوب به مصرف کننده بی اطلاع عرضه می شود. بھترین آزمون برای تشخیص چای تقلبی، ریختن مقداری از آن در آب سرد است. چای طبیعی و مرغوب در آب سرد رنگ نداده و طعم آب سرد را چندان تغییر نمی دھد.

فودکام

تقسیم بندی تقلبات در مواد غذایی بر اساس میزان خطر آن برای مصرف کننده انجام می شود و بر این اساس تقلبات به دو دسته تقلبات خطرناک و کم خطر تقسیم می شود. به عنوان مثال: افزایش نشاسته به ماست که به منظور قوام بیشتر آن انجام می شود یک تقلب است ولی خطری برای سلامت مصرف کننده نخواھد داشت در صورتی که استفاده از یک رنگ سبز صنعتی برای زیبا ساختن محصولی مثل خیارشور به طور مستقیم سلامت مصرف کننده را مورد خطر قرار می دھد.

فودکام

مقدمه:

موضوع تقلب پر سابقه و تاریخی است. در دوران قدیم تقلب عمدتا در زمینه ھای صورت می گرفت که تاثیر مستقیم بر زندگی و بھداشت مردم نمی گذاشت و علت آن علاوه بر تاثیر اخلاق و بیداری وجدان عمومی از کوچک بودن محیط ھای زندگی و محلی بودن واحدھای خرید و فروش و تولید ، مایه می گرفت، اما با گسترش شھرنشینی و بزرگ شدن مراکز تولید و فروش و علل مختلف اخلاقی شرایط زندگی اجتماعی و انواع تقلب در رشته ھای مختلف تولید و توزیع مواد غذایی نیز گسترش یافت. امروزه این پدیده زشت فرھنگی به طور گسترده در جوامع مختلف توسط افراد سودجو به طور حساب شده و عمومی در مواد غذایی اعمال می شود، که فقط کشورھایی که استاندارد مناسب برای متخصصان کمی و کیفی مواد غذایی و قوانین و مقررات سختی برای مبارزه با متخلفین وضع کرده اند و با قدرت، آن ھا را اعمال می کنند، از این گرفتاری ھا تا حدی در امان ھستند.

مبارزه با تقلب از سه نظر اھمیت دارد:

فودکام

نشاسته به خاطر توانایی تشکیل بافت آن نیز استفاده می‏شود. انواع نشاسته طبیعی حاصل از منابع مختلف هر یک دارای خواص منحصر به فردی هستند و از اینرو تولیدکنندگان مواد غذایی متناسب با نوع محصول تولیدی از آنها استفاده می‏نمایند. در کنار آن باید توجه که این نوع نشاسته ها فاقد کارایی لازم جهت بکارگیری در دامنه وسیعی از مواد غذایی می‏باشد. 

فودکام

خلاء

وکیوم  یا خلاء به فضایی گفته می شود که خالی از ماده  باشد. در چنین حالتی مولکول های هوا که عامل ایجاد فشار می باشند نیز وجود ندارند. این تعریف ایده آل وکیوم می باشد. فشار صفر مطلق در این فضا تعریف می شود. در عمل رسیدن به چنین محیطی امکان پذیر نیست زیرا همیشه تعدادی مولکول گاز وجود دارند. اما رسیدن به فشارهای بسیار بسیار پایین دور از واقعیت نیست و امروزه سیستم های وکیومی تولید شده اند که می توانند محیط هایی با قدرت تفکیک مولکول بر واحد حجم، بسیار پایین ایجاد کنند.

در اصطلاح به فشارهای پایین تر از فشار اتمسفر هوا حالت خلاء گفته می شود. کلمه وکیوم از معادل لاتین کلمه خالی می آید. با این وصف فشار مابین فشار اتمسفر و صفر مطلق را می توان حوزه سیستم های وکیوم دانست.

فودکام

پژوهشگران گرامی جهت دانلود محصولات مورد نظر خود به سایت لندسان مراجعه نمایید.

http://LandSun.ir/

فودکام

دریافت 

حجم: 1.12 مگابایت

واژه هیدروکلوئید به گروهی از پلی ساکارید ها و پروتئین ها اطلاق می شود که موجب ایجاد ویژگی های متعددی از قبیل  gelling و thickeningدر محلول های آبی شده، موجب پایداری فوم ها، امولسیونها و دیسپرسیون ها شده، از تشکیل کریستالهای یخ و شکر جلوگیری کرده و در آزاد شدن flavors نقش دارند. مهمترین هیدروکلوئیدهای مورد استفاده در جدول 1 ارائه شده است. 

فودکام

دریافت
عنوان: بررسی انتشار گازهای گلخانه ای در تولید ماکارونی
حجم: 553 کیلوبایت

هدف از انجام این مطالعه، بررسی انتشار گازهای گلخانه ای در مراحل تولید ماکارونی می باشد. در این راستا، اطلاعات مورد نیاز از مراحل مختلف تولید گندم دوروم و اطلاعات خاکشناسی از سه استان عمده تولید کننده، اطلاعات حمل و نقل و کارخانه تولید ماکارونی جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SimaPro و با بهره گیری از پایگاه داده های Ecoinvent و با استفاده از روش پتانسیل گرمایش جهانی 111 ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و گازهای گلخانه ای مراحل مختلف تولید محاسبه گردید. برای محاسبه میزان انتشار حاصل از تغییرکاربری زمین، از اطلاعات مکانی مزارع مورد بررسی با استفاده از روش EPIC استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده میزان کل 2 کیلوگرم معادل دی اکسیدکربن محاسبه شد و انتشار گازهای / انتشار گازهای گلخانه ای تولید یک کیلوگرم ماکارونی 44 گلخانه ای حاصل از تغییر کاربری زمین و مصرف سوخت عملیات کشاورزی بیشترین تاثیر را در میزان کل پتانسیل گرمایش جهانی دارا بودند.

فودکام

عنوان: آزمایشگاه صنایع لبنی. مدرس آزاده صیادی
رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات 20

فایل  PDF

عنواین 

نمونه برداری از شیر

تعیین pH شیر

آزمایش جوش

آزمایش الکل

اندازه گیری دانسیته ویا مخصوص شیر

آزمایش احیا متیلن بلو

آزمایش تشخیص آنتی بیوتیک در شیر

روش تخمیر

استفاده از کیت ها و شناساگرها

اندازه گیری چربی شیر و ماست به روش ژربر

اندازه گیری پروتئین شیر

اندازه گیری سینرزیس یا میزان آب اندازی ماست

مشاهده باکتری های ماست

عوامل موثر بر لخته شدن شیر

دانلود در سایت زیر:

https://landsun.ir/

فودکام