سایت جامع کتاب, جزوه, سمینار, مقالات, https://landsun.ir/

با یادگیری از گزارشات آماده مسیر را کوتاه تر کنید.

با یادگیری از گزارشات آماده مسیر را کوتاه تر کنید.

پژوهشگران گرامی جهت دانلود محصولات مورد نظر خود به سایت لندسان مراجعه نمایید.

http://LandSun.ir/

تلگرام: landsun2021@
اینستاگرام: landsun.ir

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۰ ثبت شده است

عنوان آزمایش:
آزمایش حساسیت پوستی در روانشناسی تجربی
تعداد صفحات 12
فایل  Word
سال تحصیلی 00-99
چکیده
هدف از اجرای این آزمایش اندازه گیری آستانه تشخیص پوستی برای دو قسمت از بدن است. در این آزمایش آزمودنی یک پسر 17ساله بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بود.در این ازمایش از، ازمودنی خواستیم تا چشمهای خود را ببندد و بر روی یک نیمکت بنشیند سپس پشت دست خود را از پهنا روی میز بگذارد، پس ازان ازمونگر یک خط راست راکه وسط ان یک نقطه وجود داشت بر روی انگشت اشاره وپشت ساق پا ازمودنی رسم کرد، سپس ازمونگر دو نوک پرگار را بر روی انگشت اشاره ازمودنی درفاصله ای از هم قرار داد که میدانست ازمودنی ان دو را دو نقطه تشخیص خواهد داد ،بعد فاصله دو نوک پرگار را انقدر کاهش داد تا ازمودنی یک نقطه تشخیص دهد(ازمونگر فاصله به دست امده را به عنوان استانه نزولی یادداشت کرد)پس از ان ازمونگر دو نوک پرگار را درفاصله ای از هم قرار داد که میدانست ازمودنی ان دو را یک نقطه تشخیص خواهد داد وسپس فاصله دو نوک پرگار را تا انجا افزایش داد که ازمودنی گفت :دو نقطه تشخیص میدهد(ازمونگر فاصله به دست امده را به عنوان استانه صعودی یادداش کرد)پس از اینکه این عمل به طور متناوب بر روی انگشت اشاره ازمودنی انجام گرفت و 5 استانه نزولی و صعودی به دست امد،ازمونگر باز نیز به همین صورت این آزمایش را در قسمتپشت ساق پا آزمودنی نیز اجراکرد. طبق فرضیه درقسمتهای مختلف پوست بدن استانه صعودی و نزولی متفاوت است. تحلیل کلی نتایج فرضیه آزمایش را تایید کرد.

دانلود در سایت زیر:

https://landsun.ir/checkout?vid=6

فودکام